top of page

JURIDISCHE MEDEDELING

Impressum. Un impressum est légalement requis dans certaines régions. Ce modèle ne contient que des informations générales et des exemples de formulation, et il n'est pas prêt à être publié. Les informations contenues dans l’impressum varient en fonction de votre entreprise ou de votre type de site web. Nous vous recommandons de demander un avis juridique pour vous aider à comprendre et à créer votre impressum.

[Bedrijfsnaam]

 • Bedrijfsnaam of bedrijfsnaam.

 • Adres van het hoofdkantoor van het bedrijf.

 • Namen van bedrijfsleiders.

 • Telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van het bedrijf.

 • Registratienummer in het handels- en vennootschapsregister of andere op de activiteit toepasselijke autoriteit.

 • Identificatienummer van de belasting.

 • Juridische vorm van het bedrijf.

 • Hoeveelheid aandelenkapitaal.

 • Als uw website diensten aanbiedt als onderdeel van een activiteit waarvoor goedkeuring van een overheidsinstantie vereist is, moeten de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit worden verstrekt.​

 • Naam, naam of bedrijfsnaam en adres en telefoonnummer van de sitehost.

 • Kennisgevingen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens.

 • Mededelingen met betrekking tot het gebruik van cookies.

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Als klant heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de Arbitragecommissie van de Europese Commissie. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

E-mail:
Zo een :

Fax:

Adres :

bottom of page